Antibiotica

Inleiding
Vaak wordt gedacht en vertelt dat homeopaten het gebruik van antibiotica afwijzen. De waarheid omtrent deze stelling ligt ergens in het midden. Homeopaten zijn tegen het gebruik van antibiotica als dit niet strikt noodzakelijk of levensreddend is. Enkele jaren geleden werd antibiotica te pas en te onpas voorgeschreven. Omdat men meer inzicht kreeg in het functioneren van het afweerapparaat (immuunsysteem) is men terughoudender geworden met het voorschrijven van antibiotica. Duidelijk werd dat sommige antibiotica het afweersysteem beïnvloedden en niet alleen maar bacteriën doodde of hun groei onmogelijk maakten. Men ontdekte daarnaast dat het veelvuldig toepassen van antibiotica leidde tot het muteren (veranderen) van de bacterie en deze werden resistent.
Antibiotica werken alleen bij ontstekingen en infecties waarbij bacteriën in het spel zijn. De meeste ‘ontstekingsziekten’ (bijvoorbeeld kinderziekten) worden veroorzaakt door virussen. Griep is ook een virale infectie. Ook bij middenoorontsteking heeft antibiotica niet altijd zin. Hierover zijn hevige discussie gevoerd tussen voor- en tegenstanders. Regulier wordt antibiotica ook gebruikt als profylaxe dat wil zeggen ter voorkoming van complicaties van een ziekte.
Mensen die weinig weerstand hebben en daardoor sneller complicaties zouden kunnen oplopen bij eenvoudige ziekten krijgen vaak antibiotica als profylaxe. Ook hier zijn discussies over geweest. Er zijn onderzoeken die hebben uitgewezen dat profylaxe vaak niet nodig is en dat er veel nadelen aan verbonden zijn. Er worden immers op deze manier bacteriën gekweekt die niet meer reageren op antibiotica (resistentie) en een verzwakt lichaam is de ideale broedplaats voor deze bacteriën. Bovendien worden bacteriën geselecteerd die heel sterk zijn (virulentie) waardoor alleen de hele sterke en zeer moeilijk te bestrijden bacteriën de mens nog ziek maken (superinfecties).
U zult begrijpen dat resistentie gevaarlijk is. Er zullen steeds ‘gemenere’ bacteriën komen.
De homeopathische visie
Een klassiek homeopaat zal proberen de afweer van een patiënt zo optimaal mogelijk te houden.
Vooral kinderen hebben (hoe vreemd dat misschien ook mag klinken) al die neusverkoudheden en kortdurende koortsen nodig. Hun afweerapparaat krijgt te maken met allerlei ziekteverwekkers en leert daardoor afweerstoffen te maken. Zo wordt de afweer opgebouwd tegen de belangrijkste ziekteverwekkers. Elke homeopaat zal u voorbeelden kunnen geven van kinderen die van de ene antibiotica kuur in de andere vallen en in een vicieus cirkeltje blijven ronddraaien. Als een homeopaat een dergelijk kind behandelt zal hij altijd constitutioneel behandelen. Dat wil zeggen dat hij/zij voorschrijft op het totaalbeeld, de persoon zelf en niet op de klacht. Hij/zij zal proberen het evenwicht te herstellen en het afweerapparaat weer gezond te maken. Koorts is vrijwel nooit een reden om antibiotica te slikken. Het ontwikkelen van koorts is één van de beste en natuurlijkste afweerreacties van een lichaam.(zie hierover het hoofdstuk koorts op de website)
Wanneer behandelt een homeopaat dan wel koorts? In de eerste plaats zal hij nooit met onderdrukkende middelen werken. Hij/zij zal proberen alles in goede banen te leiden en de afweer te verhogen. We gaan het lichaam pas helpen, dus een middel voorschrijven als blijkt dat het lichaam het zelf niet aan kan. Er wordt niet voorgeschreven op koorts. Wel op het koortsbeeld dat iemand vertoont. Enkele bekende homeopathische middelen die wat vaker bij koortstoestanden gebruikt worden zijn Belladonna, Aconitum, Ferrum Phosphoricum, Arsenicum, Apis en dergelijke. Op zich kan elk homeopathisch middel voor iemand van toepassing zijn. Om een voorbeeld te geven van hoe we homeopatisch naar koorts kijken en voorschrijven …………..
Een Belladonna koorts kenmerkt zich doorgaans op de volgende manier:
· plotselinge hoge koorts
· roodheid
· vu rig
· brandend, aanvoelen als een kachel
· zweten
· tijdens de koorts weinig tot geen dorst
· ijlen
· zeer rusteloos
· ondanks de hitte toch onder de dekens willen liggen
· grote pupillen
· heet hoofd maar voeten en handen koud
De aanleiding is vaak afkoeling bijvoorbeeld in koud water zwemmen tijdens heet weer, kouvatten op het hoofd, zonnesteek en dergelijke.
Een Aconitum koorts kenmerkt zich doorgaans op de volgende manier:
· Plotselinge koorts die meestal pas ‘s avonds of ‘s nachts begint
· Hevige dorst
· Angstig
· Weinig of geen zweet
· Vaak één rode en één bleke wang
· Pupillen normaal of klein.
De aanleiding is vaak afkoeling in koude wind of na een ernstige schrik.
Een Ferrum Phosphoricum koorts kenmerkt zich doorgaans op de volgende manier:
· Een snel oplopende koorts meestal ‘s middags al zonder een echt duidelijk beeld, dus zonder echte karakteristieken er is van alles wel een beetje.
· Meestal ervaart de koortspatiënt zich zelf als zeer warm, terwijl hij koel aanvoelt.
· Ze hebben graag warmte behalve aan het hoofd.
· Soms afwisselend rood/bleek.
En wat nu als iemand ergens een ontsteking heeft? Vaak wordt dit ook behandeld met homeopathische middelen. Als iemand bij een klassiek homeopaat komt met het verhaal van steeds weer terugkerende blaasontstekingen dan zal in eerste instantie constitutioneel worden behandeld.
Betreft het een zeer acute ontsteking die voor de eerste maal optreedt bij een doorgaans gezond persoon die geen enkele andere klacht heeft dan wordt de blaasontsteking behandeld.
Ook dan
wordt weer gekeken naar de soort blaasontsteking die optreedt. Niet iedereen heeft dezelfde symptomen bij een blaasontsteking. Er zijn dus een hoop middelen die een blaasontsteking kunnen verhelpen.
In principe kan elke ontsteking homeopathisch behandeld worden. Alleen als er sprake is van een levensbedreigende situatie of niet geheel duidelijk is welk homeopathisch middel genezing kan bieden (en zodoende onomkeerbare gevolgen zouden kunnen optreden) geniet het de voorkeur antibiotica te gebruiken (al dan niet in combinatie met een homeopathisch middel).
Wanneer iemand juist van antibiotica ziekteverschijnselen krijgt, hetgeen regelmatig voorkomt, dan kan de homeopaat dit meestal constitutioneel behandelen en soms, indien er blokkades zijn veroorzaakt door een bepaalde antibiotica, het gepotentieerde antibiotica toedienen waar iemand de problemen door heeft gekregen.

Samengesteld tezamen met bron: www.klassiek-homeopaat.info