Hooikoorts

Allergieën zijn over het algemeen de laatste jaren enorm toegenomen. Daar kunnen allerlei redenen aan ten grondslag liggen. Hooikoorts (Rhinitis)  is vaak seizoensgebonden. Allergie bouwt zichzelf altijd op. Mensen kunnen ‘zomaar' allergisch worden voor bepaalde stoffen. Voor iedereen zullen de verschijnselen anders zijn. Doorgaans zien we

· niesbuien

· bloedneuzen

· verstopt gevoel in de neus

· pijn en gekraak in de oren of vochtophopingen in het middenoor

· j eukende ogen

· een jeukend verhemelte

· keelklachten


Stoffen die ons de meeste klachten geven zijn de berkenpollen en de diverse grassoorten. Maar ook kerstbomen die in onze verwarmde huiskamer terpeen afgeven kunnen voor allergische reacties zorgen.
Soms is er sprake van kruisallergieën. Wij zien dan dat mensen die allergisch zijn voor bepaalde soorten stuifmeel ook allergisch zijn voor vruchten en groenten. De meest bekende is de allergie voor berkenstuifmeel en appels.

Soms kunnen bepaalde voedingsmiddelen zelf een overgevoeligheid veroorzaken of een overgevoeligheid activeren bv. iemand heeft alleen last van de allergie voor katten indien hij alcohol heeft gedronken.

In het reguliere circuit maakt men gebruik van neussprays en orale medicatie om de verschijnselen te onderdrukken, zodat iemand weer normaal kan functioneren. Tevens kan men proberen zich te laten desensibiliseren. Deze vorm is langdurig, kostbaar en heeft niet altijd het gewenste resultaat.

Via een klassiek homeopatische behandeling zal de homeopaat proberen het immuunsysteem te beïnvloeden zodat het organisme weer normaal gaat reageren. Dit kan op verschillende manieren.
In de eerste plaats kan men te maken hebben met een patiënt die beschikt over een zeer sterk weerstandsvermogen, waarbij de symptomen van de allergie en van de constitutie naar hetzelfde middel verwijzen. In een dergelijk geval is de prognose zeer gunstig.

Veel vaker komt het voor dat de symptomen van de allergie en de constitutie niet naar één en hetzelfde middel verwijzen zodat de homeopaat gedwongen wordt op een andere manier te behandelen. In een dergelijk geval zal de homeopaat de acuut optredende symptomen symptomatisch behandelen in het seizoen dat de klachten optreden en buiten het seizoen de patiënt constitutioneel behandelen. De prognose is dat men zeker dient te rekenen op een behandeling van 2 tot 3 jaar. Natuurlijk bevestigen uitzonderingen de regel.

Samengesteld tezamen met bron: www.klassiek-homeopaat.info