HPV vaccinatie

HPV vaccinatie, verstandig?
Vanaf februari 2009 hebben alle meisjes tussen 12 en 16 jaar een oproep gekregen voor een HPV-vaccinatie (Cervarix), welke zou beschermen tegen baarmoederhalskanker (BHK). Is dit echt wel zo? Is het vaccin veilig en effectief?  Of is er sprake van een gezondheidsexperiment en misschien wel een financiële injectie voor de farmaceutische industrie?

Het motto van de grootscheepse GGD-actie is ‘Prik en bescherm! Voorkom baarmoederhalskanker!’

Met dit motto wordt de indruk gewekt dat het vaccin bescherming biedt tegen deze vorm van kanker. Echter dit blijkt niet helemaal waar, op de website www.prikenbescherm.eu/page.aspx geeft de GGD zelf toe dat het ondanks de vaccinatie nog steeds mogelijk is om baarmoederhalskanker te krijgen. Bovendien beschermt het vaccin niet tegen BHK maar tegen het voorstadia van BHK.
Het vaccin bevat slechts 2 stammen van de in totaal zo’n 30 HPV-stammen die volgens sommige wetenschappers baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken.
Het is echter maar de vraag of baarmoederhalskanker werkelijk wordt veroorzaakt door deze HPV stammen, het is niet meer dan een aanname.

Mogelijke bijwerkingen van het vaccin die genoemd worden door de GGD zijn: pijn, jeuk, rode huid en verdikking op de plek van de vaccinatie. “De meeste klachten zijn mild en gaan vanzelf weer weg”. Dat er internationaal zelfs sterfgevallen worden gemeld wordt niet vermeld.
In ieder geval geeft de GGD wel de informatie dat het vaccin maar ‘zeer kort op de markt is’ en ‘bijwerkingen op lange termijn niet bekend zijn’.

Het is goed je af te vragen of het op grote schaal vaccineren van jonge meisjes, terwijl we de gevolgen op lange termijn niet kunnen overzien en niet weten welke bescherming het zal bieden, veilig en effectief is of dat je dan meedoet aan een experiment.
Op de website van de NVKP (Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken) www.nvkp.nl staat het HPV-dossier te lezen.

Misleidend?
Na de ontwikkeling van het vaccin tegen baarmoederhalskanker is er door de media ineens veel aandacht besteed aan de risico’s van deze vorm van kanker.
GGD’s lokken jonge meisjes om zich (gratis) te laten vaccineren op een wel heel bijzondere wijze. Bijvoorbeeld GGD Gelre-IJssel verloot onder de meisjes die de drie inentingen halen een aantal I-pod touch (ter waarde van € 379,-). Chantage?
Ook de TV-spotjes voelen niet helemaal zuiver. Wil je jezelf/je dochter beschermen tegen baarmoederhalskanker? (Natuurlijk wil je dat graag!) Dan laat je jezelf of je dochter toch vaccineren (want anders ben ik een slechte moeder of een dom meisje als ik dat weiger).

De risico’s
Naast de door de GGD’s gemelde bijwerkingen levert internationale informatie onder andere de volgende bijwerkingen van het vaccin op:
- anafylactische shock
- blijvende of tijdelijke verlammingen
- vernauwing van de luchtwegen
- epileptiforme aanvallen
- gewrichtsproblemen (waaronder artritis)
- overlijden (voor zover nu bekent alleen bij het vaccin Gardasil)
- spontane abortus
- aangeboren afwijkingen

Meer lezen?
In mei 2009 verscheen er een boek van Désirée Rover, medisch researchjournalist met als titel: HPV-vaccins als een ‘deus ex vagina’.
Het boek is voorzien van een voorwoord van dr. H.C. Moolenburgh.
Uitgever: Ankh Hermes
Prijs: ca € 14,50
ISBN: 978 90 202 0327 1

Talloze artsen en wetenschappers in Nederland hebben artikelen geschreven die onderstrepen dat zij ten zeerste betwijfelen dat veiligheid, beschermingscapaciteit en kosteneffectiviteit van de HPV-vaccins zijn bewezen. Niettemin heeft minister Klink in november 2008 doorgedreven dat Cervarix, het GlaxoSmithKline HPV-vaccin (humaan papillomavirus typen 16 en 18) vanaf september 2009 via het Rijksvaccinatieprogramma gratis wordt verstrekt aan 12-jarige meisjes.