Ritalin vs Homeopathie

Wat doet Ritalin met het lichaam?

Ritalin filtert inkomende prikkels met als gevolg dat de concentratie toe neemt. Het stimuleert het centraal zenuwstelsel en bevordert de afgifte van dopamine en o.a. noradrenaline, waardoor ook stemmingswisselingen afnemen. De neurotransmitters(chemische stoffen die voor de prikkeloverdracht zorgen) worden niet aangemaakt door Ritalin. Daarom moet Ritalin steeds weer herhaald worden.

Het is een middel dat doorgaans voorgeschreven wordt bij ADHD. Als klassiek homeopaat vraag ik me af of het wel verstandig is om bepaalde verschijnselen (symptomen) te onderdrukken met bv een middel als Ritalin.

Heeft Ritalin bijwerkingen?

Als ik Ritalin opzoek in het Farmacotherapeutische kompas lees ik o.a.:

- Gebrek aan eetlust

- Slapeloosheid

- Angsten

- Hartkloppingen

- Hartritmestoornissen

- Stijging van de bloeddruk

- Achterblijven in de groei

- Pupilverwijding (verhoging van de druk in de oogbol kan optreden)

- Convulsies

- Huidklachten

- Maag-/darmstoornissen

Verder wordt gemeld dat bij chronisch gebruik van hogere doseringen psychotische toestandsbeelden en ernstige depressies kunnen optreden.

Onder het kopje ‘niet te gebruiken bij’ staat:

- angst- opwindings- en spanningstoestanden

- agressie

Hoe was het ook al weer? Zien wij dit gedrag ook niet bij ADHD kinderen?
Verder dient het niet gebruikt te worden bij o.a. het geven van borstvoeding, verhoogde werking van de schildklier, tics, depressies, veranderingen in het bloedbeeld etc. Voor de rest zijn er dan ook nog allerlei interacties met andere reguliere medicijnen.

Zoals met alle medicijnen is na jaren en jaren pas echt bekend wat een middel met de geest en het lichaam op de langere termijn doet. Daar heeft u genoeg voorbeelden van.

Ritalin is geen geneesmiddel maar een hulpmiddel om ‘ongewenst’ gedrag binnen de perken te houden. Ouders kunnen ten einde raad zijn, een gezin kan totaal ontwricht raken indien ouders te maken krijgen met zeer onhandelbare kinderen. Maar is het daarom verstandig om Ritalin voor te schrijven? Dat zal ieder voor zich moeten beoordelen.

Als klassiek homeopaat ben ik geen voorstander van Ritalin, maar ik kan mij heel goed voorstellen (en heb dat in de praktijk ook ervaren) dat mensen uit pure wanhoop Ritalin aan hun kind(eren) laten voorschrijven. Gelukkig zijn steeds meer ADHD kinderen onder behandeling van klassiek homeopaten. Doorgaans met goede resultaten.

Het zou voor ouders een goed alternatief kunnen zijn. Voor de goede orde: Klassiek homeopaten hebben geen toverstokje waarmee zij alle problemen door één enkele zwaai oplossen. Vaak is er, als er al langer sprake is van spanningen in een gezin, een grote ontwrichting opgetreden en zal de klassiek homeopaat voorstellen om ook de ouders en/of de eventuele andere kinderen in behandeling te nemen. Als één van de ouders of beide ouders (en/of kinderen) totaal overspannen zijn geraakt door het gedrag van hun kind (eren) kan het zeer zinvol zijn om ook deze te behandelen. Er is immers altijd een wisselwerking tussen familieleden en het onhandelbare kind. Reactiepatronen zullen dan doorbroken moeten worden. De klassiek homeopaat zal proberen door middel van passende homeopathische medicatie en gesprekken het totale gezin weer op de rails te zetten.

Samengesteld tezamen met bron: www.klassiek-homeopaat.info