Moniek Brands Even voorstellen

Na 25 jaar werkervaring te hebben opgedaan binnen de reguliere gezondheidszorg, heb ik mijn ideeën en overtuigingen over gezondheid en ziekte kunnen bundelen en ben ik ze gaan uitvoeren onder een prachtige geneeswijze die Klassieke Homeopathie heet.

Startend in 1985 als verpleeghulp binnen de verstandelijk gehandicapten zorg, om te testen of ik dit werkelijk wilde, was snel duidelijk dat daar mijn hart lag. Ik volgde de opleiding tot Inrichtingswerker en begon vervolgens aan de opleiding tot Psychiatrisch verpleegkundige en deed een aantal vervolg opleidingen, managementopleiding, en eindigde daarin als behandelend verpleegkundige binnen de sociale, kinder- en jeugdpsychiatrie.

In de tussentijd werd ik ook moeder van 2 prachtige zonen waardoor mijn interesse vooral uitging naar hoe we de kinderen zo gezond mogelijk konden laten opgroeien. Behalve de veiligheid en liefde als basis vond ik het ook belangrijk te kiezen voor een geneeswijze die onze kinderen in ieder geval niet zouden belasten. Mijn interesse voor homeopathie werd losgemaakt toen iemand anders mij op het idee bracht na te denken over vaccinaties die onze kinderen straks moesten krijgen. Ik heb me daar helemaal in verdiept en vond daarin veel bevestiging in hoe ik dacht dat onze kinderen konden opgroeien tot gezonde volwassenen.
Het was prachtig te zien hoe onze kinderen reageerde op een homeopatisch middel, als dat nodig was, en hoe ze hun eigen levenskracht konden inzetten om weer gezond te worden.

Het was duidelijk dat ik mijn ervaring binnen de reguliere geneeskunde graag wilde aanvullen met homeopathie en een studie lag dan ook als vanzelf in het vervolg daarvan.
Ik volgde de 6 jarige opleiding tot klassiek homeopaat aan de “School voor Homeopathie” in Amersfoort die ik in juni 2009 afrondde. Hierna startte ik vol enthousiasme mijn eigen praktijk. (Bekijk hier mijn afstudeerpresentatie )
Daarnaast volgde ik de opleiding CEASE-therapie (Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression) welke gericht is op het herstel van (met name) kinderen met autisme en aanverwante stoornissen. Voor meer info kijk op www.cease-therapie.nl .
Sinds september 2009 ben ik gecertificeerd CEASE-therapeut en behandel ik kinderen met autisme en aanverwante stoornissen binnen mijn praktijk.
Sinds 2014 ben ik geregistreerd RH Homeopaat (register homeopaat) en werk ik volledig volgens de ziekteclassificatie. Meer info hierover op: www.klassiekehomeopathie.nl/de-ziekteclassificatie .

Als Klassiek Homeopaat heb ik gezien en geleerd dat klachten (zowel acuut als chronisch) op alle gebieden te behandelen zijn met een klassiek homeopatisch middel. Vanuit mijn coachende werk als verpleegkundige sociale psychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie, heb ik mijn ervaring in het werken met klachten binnen het autistische spectrum en depressies ook in de homeopathie gemaakt tot mijn aandachtsgebied.
Daarnaast geef ik graag en uitgebreid voorlichting en begeleiding bij het wel of niet vaccineren van kinderen en de eventuele klachten die daardoor zijn ontstaan. (zie ook onder Vaccinaties)

Met geduld en veel aandacht voor u of uw kind neem ik de tijd het meest geschikte middel te vinden.