Vaccinaties

Laat ik mijn kinderen vaccineren of niet?
Dit is een lastige afweging. Loop voordat je een beslissing neemt Stap 1 t/m 4 onder de tab Vaccinaties door.

Je dient je eigen beslissing te nemen maar ik sta je graag te woord om de voor- en nadelen voor vaccinatie van je kind met je te bekijken. Er zijn ook goede boeken te bestellen die je tijdens deze afwegingen kunnen helpen een beslissing te nemen.
-    Vaccinaties doorgeprikt van Cisca Buis- Noor Prent- Tineke Schaper ; ISBN:978-90-202-0373-8
  • -    Ziekten en Vaccins nader bekeken NVKP ; ISBN:978-90-484-1355-3
  • -    He dokter word wakker! Over de herfst van de westerse geneeskunde ; ISBN: 978-90-78596-02-8
  • -    Vaccinvrij! van Door Frankema; Ouders artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien          ; ISBN 978-90-47706-05-2

Alvast wat algemene informatie over de ziektes waartegen er binnen het Rijks Vaccinatie Programma wordt ingeënt:
Algemeen : Het starten met het vaccineren op een leeftijd van 2 mnd gaat vaak goed. Maar het gaat ook te vaak niet zo goed en dan zie je vaak vanaf dat moment een kind dat voortdurend “kwakkelt” na een vaccinatie terwijl het voorheen gezond was.

Wat we te vaak zien is dat het kind na vaccinatie eczeem, astma, epilepsie, autisme, suikerziekte etc ontwikkelt. Zeker wanneer een van deze ziekten al bij vader of moeder voorkomen is de kans groter dat het vaccin dit ook losmaakt in het immuunsysteem van het kind. Er zijn onderzoeken die dit aantonen en er zijn onderzoeken die dat dan weer ontkennen. Ouders moeten daar uiteindelijk zelf een keuze in maken. Het starten op wat oudere leeftijd met vaccineren heeft de voorkeur, zeker wanneer het gaat om kinderen met ouders die al belast zijn met een chronische ziekte.

Wij proberen in ieder geval de kritische kant ervan te belichten en ouders bewust te maken van de mogelijkheden, de aannames en de risicokanten van vaccins.

Over het algemeen vragen ‘kritische’ mensen zich af hoe vaak ziekten nog voorkomen in Nederland en wat de gevolgen van deze ziekten zijn. Daarnaast maken ze dan een afweging naar de gevolgen die vaccinaties kunnen hebben. De bijwerkingen die steeds meer beginnen op te vallen onder de bevolking worden door jonge ouders ook gesignaleerd. Ze vragen zich dan af welk risico groter is; het krijgen van de ziekte of het krijgen van bijwerkingen na een inenting. Bijwerkingen ontstaan vaak door de adjuvants (toegevoegde stoffen) in vaccins zoals aluminium en kwikverbindingen, antibiotica etc. Deze worden aan het vaccin toegevoegd zodat er een betere immuniteit kan worden opgebouwd en voor langere houdbaarheid.

Ik zal proberen voor ieder vaccin apart de overwegingen kort op papier te zetten.

Kinkhoest : vaccin waarvan men grote vraagtekens kan stellen bij de werkzaamheid ervan, en nog steeds de meeste bijwerkingen kent binnen de DaKTP. Kinkhoest is vooral gevaarlijk als ziekte voor kinderen tot 6 mnd omdat hun longen nog niet voldoende ontwikkeld zijn en ze daardoor het slijm niet goed kunnen weg hoesten en zo veel meer kans maken op complicaties. Daarnaast is het zo dat het vaccin 3x nodig is om enige bescherming te geven en de twijfel zeer groot is of het vaccin nog wel bescherming biedt. Dat betekent dat je dus 5 mnd bent voordat het vaccin je zou kunnen beschermen, en je dus nog 1 mnd verwijderd bent van de voorbijgaande risicoleeftijd. Afwegend kun je je dus afvragen of je het risico van de bijwerkingen moet nemen van een vaccin dat 1 mnd extra bescherming zou kunnen geven en een vaccin waarvan men twijfelt over de werkzaamheid. Volgens het RIVM kent Kinkhoest een milder verloop als men wel is ingeënt, maar dat durf ik als homeopaat en ook mijn collega’s van de NVKP te betwijfelen omdat onze ervaring is dat juist de niet ingeënte kinderen een milder verloop kennen van Kinkhoest. (Dit heeft vaak ook te maken met keuzes die ouders maken hun kinderen te laten begeleiden met een aanvullende geneeswijze als bijvoorbeeld Homeopathie).

Polio : komt sinds 1996 niet meer voor in Nederland. Europa is sinds 1998 poliovrij verklaard. Wereldwijd komt Polio nog maar op een klein aantal plekken (3) voor, te weten Afghanistan Pakistan en Nigeria. En op dit moment in Syrië vanwege de uitgebroken oorlog aldaar. Dit heeft vooral te maken met de verslechterde sanitaire en hygiënische situatie. Er is geen enkele verwachting dat Polio zal terugkeren in Europa. In 1974 zag men de laatste echte polio voorvallen. Erna zijn er tot 1995 alleen maar twijfelgevallen geweest en heeft men geen klassieke Polio meer gezien. De kans om Polio te krijgen in Nederland of Europa is dus vrijwel 0.

Difterie : komt ook niet meer voor in Nederland. Wereldwijd nog wel op een aantal plekken maar is vooral gevoelig voor slechte hygiëne. Bovendien is het zo dat Difterie tegenwoordig  veel beter te behandelen is met de huidige medische mogelijkheden.

Tetanus : Geeft vrijwel alleen risico voor verwondingen die niet bloedend zijn (zuurstofarm) en diep. Dus bijv het trappen in een oude verroeste spijker. Alle bloedende wonden (zijn zuurstofrijk) die schoongemaakt worden vormen geen gevaar voor tetanus. De Tetanusbacil kan alleen zijn toxines afgeven in een  zuurstofarme omgeving. Bij risicovolle verwondingen kun je altijd binnen 48 uur nog een vaccin (immunoglobuline) nemen.

Hib, Pneumococcen en Meningococcen-C : Vormen van hersenvliesontsteking veroorzaakt door een bacteriële infectie met een bacterie waarmee je normaal gesproken vertrouwd raakt binnen je eerste levensjaren. Voor Pneumokokken geldt net als bij HIB en Meningokokken  dat het om zogenaamde commensale bacteriën gaat. Commensaal wil zeggen dat ze vaak in neus-en keelholtes voorkomen en alleen onder bijzondere omstandigheden met verlaagde weerstand tot ernstiger infecties kunnen leiden. De vraag is of kinderen die veelvuldig en op jonge leeftijd worden ingeënt vaker ziek worden van deze bacteriën dan niet ingeënte kinderen. Een van die weerstandsverlagende factoren is vaccinaties. Belangrijk is te zorgen voor gezonde voeding, voldoende rust en regelmaat, niet onderdrukken van koorts met paracetamol of antibiotica. Het hebben van koorts is juist de meest gezonde prikkel die het lichaam geeft op een binnentredende bacterie. Bacteriën en virussen kunnen zich niet vermeerderen bij een temperatuur hoger dan 38 gr. Onderdrukken betekent dus dat je ze mee in stand houdt en de kans geeft een ander moment toe te slaan. We kennen 33 soorten bacteriën die tot hersenvliesontsteking kunnen leiden. Het wegnemen van de ene ziekteverwekker door een vaccin wil er soms toe leiden dat een andere variant te ruimte krijgt en dat is niet perse een verbetering. Kans blijft dat na inenting van deze drie een andere bacterie je ziek maakt. Langdurig borstvoeding beschermt, ook nog een periode nadat je hiermee bent gestopt, significant tegen dergelijke infecties.

Hep B. :   Vraag je af hoe zinvol deze vaccinatie is voor je baby wanneer niet een van de ouders besmet is met het virus. Want het is alleen overdraagbaar via vervuilde naalden, tandenborstels, scheermesjes en seksueel contact. Kinderen met gezonde ouders kunnen onmogelijk dit virus oplopen. Het vaccin kent echter veel bijwerkingen op neurologisch gebied. Wij achten dit vaccin volledig overbodig.

Bof, Mazelen en Rodehond : zijn alle drie kinderziekten die bij een kind met een gezond immuunsysteem niet tot complicaties of problemen zullen leiden. Mazelen kent een heftig verloop maar geeft zelden complicaties. Het is pittig verlopende ziekte maar je wordt ook echt weer beter. Het doormaken van Mazelen wordt binnen de aanvullende geneeskunde gezien als een ziekte waarmee het kind veel genetische ballast opruimt. Het inenten voor Rodehond zou gekozen worden vanuit sociale overwegingen omdat het krijgen van rode hond tijdens de eerste 4 mnd van de zwangerschap gevaarlijk kan zijn voor de vrucht. Dus om de ander te beschermen zou je kunnen kiezen voor deze vaccinatie die ook gegeven kan worden in een mono-vaccin. Wanneer het dochters betreft zouden deze ook rond hun 20ste ingeënt kunnen worden met een monovaccin wanneer ze zelf geen Rodehond hebben gehad. Ze kunnen zich eerst laten controleren op antistoffen en wanneer die er niet zijn een vaccin nemen.

Voor meer info over de Homeopathische Preventie zie:

http://nvkp.nl/veelgestelde-vragen/zijn-er-alternatieven-voor-vaccinaties/