Stap 1: Zelfonderzoek. Slechte reactie op eerdere vaccinatie

Ga bij jezelf na of je iemand bent die van gebaande paden durft af te wijken, iemand die zelf een eigen mening durft te hebben, zelfs als deze afwijkt van wat de deskundigen beweren.

Indien je niet zo’n persoon bent, dan kunt je beter niet jezelf nerveus maken door veel meer over vaccinaties te willen weten. Zorg dan in ieder geval wel dat je jullie kind niet laat vaccineren op een moment dat het hangerig, snotterig, koortsig, etc. is. Vaccinatie kan altijd uitgesteld worden, ook al vindt het consultatiebureau (CB) dat niet leuk. Jij (jullie) beslist wanneer je jullie kind laat vaccineren en niet het CB.

Als je kind van eerdere vaccinaties behoorlijk ziek werd (hoge koorts, stuipen, abnormaal huilen, extreme huidreacties), dan is het belangrijk om je toch wel meer in vaccinaties te verdiepen, ook al ontkende de arts dat de eerdere reactie van de vaccinatie kwam. Uit veel meldingen blijkt dat deze kinderen bij een volgende vaccinatie extra risico lopen, hetgeen erg logisch is want de baby gaf immers aan het vaccin met moeite te kunnen verdragen. De ontkennende reactie van veel artsen is de meest voorkomende standaard reflexreactie van artsen op mogelijke problemen ten gevolge van vaccinaties. Het is onbegrijpelijk dat artsen na een slechte reactie op een vorige vaccinatie de net min of meer herstelde baby een maand later weer willen vaccineren .