Stap 2: Gegevens over nut en veiligheid

Het is onmogelijk om alles over vaccinaties te weten. Ook de deskundigen weten nog heel veel niet over de werking op het immuunsysteem. Als je gaat zoeken naar informatie dan zult je voorlichting vinden die kritisch en ook de nadelen benoemt. Je vind bijvoorbeeld veel info op www.nvkp.nl Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, terwijl de overheid, via het Rijks Instituut Volksgezondheid Milieu www.rivm.nl het Rijks Vaccinatie Programma www.rvp.nl juist aanprijst als nuttig en veilig.
a.    Werking beperkt
Het officiële Nederlandse Vaccin Instituut NVI meldt zelf op hun website dat de vaccins tegen TBC, Polio en Kinkhoest verouderd zijn en eigenlijk maar weinig bescherming bieden ( http://www.nvi-vaccin.nl/ ). Bovendien komt polio al heel lang niet meer voor en zijn er ook polio-epidemieën bekend die door het vaccin veroorzaakt leken te worden. Bof, Mazelen en Rodehond zijn ziektes die door gezonde kinderen prima zelf opgelost worden en de zeer zeldzame ernstige complicaties kunnen als men er snel bij is vaak behandeld worden.
Bij de laatste Bof uitbraken bleek dat veel tegen Bof gevaccineerde kinderen toch de Bof kregen. Het bofvirus is net als de kinkhoestbacterie gemuteerd (aangepast of veranderd) en dus anders dan hetgeen waarop het virus binnen het vaccin is gebaseerd. Zo biedt een vaccin dan geen bescherming meer.
b.    Veiligheid niet zeker
Het RIVM rapporteert jaarlijks over ongeveer 1200 gemelde gevallen van mogelijke schade of ziekte door vaccinatie.
Zie bijvoorbeeld een RIVM rapport .
Er zijn veel situaties die niet bij het RIVM terecht komen danwel op voorhand telefonisch worden afgewimpeld als zijnde geen gevolg van vaccinatie. Een zeer voorzichtige schatting op basis van meldingen bij zowel de NVKP als de stichting Meer weten over Freek, is dat het werkelijk aantal problemen zeker vijf keer groter is. Dan hebben we het over 6000 gevallen.
Volgens het RIVM heeft driekwart van de meldingen met de vaccinatie te maken (dus 4500), waarvan de helft ernstige zaken (dus 2250). Ernstige zaken zijn bijvoorbeeld astma, stuipen, epilepsie, contactverlies, darmontsteking en ADHD-achtige beelden. Het RIVM stelt dat deze kinderen altijd weer beter worden. De ouders ontkennen dit ten stelligste.
Het RIVM meldt 5 tot 10 overleden kinderen per jaar. Als dat er ook 5 keer meer zijn dan gaat het om 25 tot 50 kinderen per jaar. De overleden kinderen komen meestal in de boeken als t.g.v. wiegedood, waarbij inderdaad heel vaak niet aan het vaccin wordt gedacht dat dagen tot weken eerder werd ingespoten.
Afgezet tegen de ruim 2 miljoen vaccins die jaarlijks worden ingespoten hebben we het dus over kleine risico’s. Overlijden 1 op 40.000. Ernstige ziektes dus 1 op afgerond circa 1000 vaccinaties.
In het jaar 2000 deed de Amerikaanse onderzoeker dr Verstraeten een groot onderzoek naar de gegevens van ruim één miljoen kinderen (DKTP-BMR). Hij constateerde bij gevaccineerde kinderen een tweemaal grotere kans op ontwikkelingsachterstand en 7% kans op autisme/ADHD-achtige beelden, variërend van licht tot ernstig. Dit onderzoek werd besproken in Simpsonwood, door deskundigen van de Amerikaanse instanties die zich over vaccinatie en medicijn-goedkeuring buigen en vertegenwoordigers van de vaccin-industrie. Zij stelden vast dat de gegevens van Verstraeten betrouwbaar waren en spraken af om deze geheim te houden. Dr. Verstraeten constateerde dat de effecten van vaccins op zenuwweefsel erger waren naarmate men op jongere leeftijd en meer vaccineerde. Dit zou vooral het gevolg zijn van aluminium en kwik verbindingen die aan vaccins worden toegevoegd als conserveringsmiddel.