Stap 3: Eigen conclusie over voordeel versus nadeel van vaccins

Je zult met bovenstaande informatie of met nog meer onderzoek (op internet is veel te vinden waarvan de bron niet altijd te achterhalen is) jullie eigen conclusie moeten trekken. Vertrouw je de overheid (RIVM) en de vaccinfabrikanten volledig of niet.
Vraag is natuurlijk welk risico is groter, dat van de ziektes waartegen het RVP jullie kind wil vaccineren vanaf twee maanden of dat van de vaccins. Ik kan daarover geen zekerheid geven. Vast staat voor mij, dat het risico groter is naarmate op jongere leeftijd gevaccineerd wordt en het aantal vaccins toeneemt.
Er zijn steeds meer ouders die hun kinderen helemaal niet of op latere leeftijd laten vaccineren. Soms kiest men dan voor mono-vaccins voor een bepaalde ziekte waarvoor men extra bang is i.p.v. de cocktails van het RVP. Die moet men dan wel zelf betalen.
Inmiddels hebben we ook binnen de homeopathie mogelijkheden om met homeopathische korrels volgens een bepaald schema het afweer systeem zodanig te stimuleren dat de desbetreffende ziekten niet of zonder complicaties worden doorgemaakt. Jarenlang onderzoek in Australië heeft aangetoond dat deze behandelmethode HP (Homeopathische Preventie) uitstekend werkt.
Het is een goed alternatief voor het regulier vaccineren zonder alle bijwerkingen daarvan, en verzwakking van de algemene afweer. Via de volgende link kun je meer lezen over de achtergrond van HP, http://www.homstudy.net/research/index.htm die ik ook binnen mijn praktijk toepas.
Kinderen van antroposofen, kritische ouders en van de Amish in Amerika zijn meestal niet ingeënt. Het is niet gebleken dat deze kinderen vaker blijvend nadeel van de infectieziektes oplopen. Sterker nog zij lijken minder te lijden aan chronische hoest en verkoudheidsklachten en autisme komt bij hen veel minder voor. Via d eze link kunt u de officiële bijsluiters vinden waarin meer bijwerkingen worden gemeld dan in de folder die je op het consultatiebureau krijgt.