Stap 4: Stevig in uw schoenen staan als u afwijkt van de norm

Indien je besluit jullie kind niet of minder of later te laten vaccineren dan zult je te maken krijgen met onbegrip en kritiek. Er is nu eenmaal een vast en jaren lang bestaand geloof in het absolute nut en de veiligheid van vaccins.
Je kunt verschillende verwijten en problemen krijgen van diverse kanten. Veelal komen deze verwijten van mensen die zich geheel niet verdiept hebben in de materie, maar die niet kunnen geloven dat de overheid fouten maakt op dit gebied.
Voorbeelden van verwijten en weerstanden die je kunt tegen komen zijn:

  1. Dat je oneerlijk mee profiteert van de hoge vaccinatiegraad die door anderen wordt bereikt door wel te laten vaccineren. De ziektes zouden immers verdwenen zijn door de vaccins. Dit is een misverstand. Toen met vaccineren werd gestart waren door de sterk verbeterde hygiëne en algemene gezondheid en weerstand, de infectieziektes al enorm afgenomen.
  2. Dat je onverantwoorde risico’s neemt met de gezondheid van je kind. Dit verwijt is gebaseerd op geloof van mensen die niet beseffen dat vaccineren ook niet zonder risico’s is.
  3. Dat je ongevaccineerde kind niet op de crèche of school of club kan worden toegelaten. Weet dan dat vaccineren in Nederland niet verplicht is en dat men juridisch niet staande kan houden je kind toegang te weigeren. Bovendien kun je je afvragen waar ze zo bang voor zijn want als alle kinderen zijn gevaccineerd dan kunnen ze toch niet ziek worden?
  4. De consultatiebureau-arts zal proberen druk op je uit te oefenen. Hij of zij kan je echter nergens toe verplichten. Als respect voor jullie keuze blijft ontbreken, kun je je afvragen of het überhaupt zinvol is om met jullie kind hier naar toe te blijven gaan. Er is ook een mogelijkheid zich aan te melden bij bijv. een consultatiebureau een dorp of stad verderop en hier in het zuiden hebben we het Antroposofische Consultatiebureau Mira dat je heel goed kan begeleiden en adviseren inzake jullie kind en vaccinaties. www.miraouderenkindzorg.nl