Angsten

Angst kan een hele nuttige functie hebben, en hoort ook bij het leven. Het waarschuwt ons tegen gevaar. Angst is vaak levensreddend. Wanneer heeft iemand nu gezonde angsten en wanneer begint het pathologisch te worden? Zodra mensen niet meer ‘normaal’ kunnen functioneren in het dagelijks leven door hun angst zou men kunnen spreken van ongezonde angsten.
Het karakter van de persoon zelf en wat hij in zijn leven meemaakt of meegemaakt heeft speelt een belangrijke rol.

Er bestaan in de klassieke homeopathie geen ‘anti angst’ middelen, zoals we die kennen binnen de reguliere geneeskunde. Wat we doen is kijken hoe het karakter, de persoonlijkheid van de patiënt in elkaar zit en hoe het komt dat iemand deze angsten heeft ontwikkeld. Daarbij zoeken we het middel dat daar het meest bij past.
Soms nemen mensen medicijnen (voorgeschreven door de huisarts of psychiater) om de angsten te kunnen beheersen. Je legt dan je vertrouwen bij de medicijnen en dat die je helpen de angsten onder controle te krijgen. Met homeopathische middelen proberen wij de mens weer te laten vertrouwen op zichzelf, en dat je dus zelf in staat bent angsten het hoofd te bieden.

Er bestaan ontzettend veel soorten angsten. Iedereen neemt immers op zijn eigen unieke wijze de wereld waar en kent daardoor ook zijn eigen angsten. De manier van omgaan met die angsten bepalen de keuze voor een homeopatisch middel.
Fobieën en dwangmatige handelingen (Obsessieve compulsieve stoornissen) (bijv dwangmatig handen wassen, veelvuldig controleren van deuren en gas) zijn met homeopathie behandelbaar.

Ook angstige kinderen kunnen met klassieke homeopathie van hun angsten herstellen. De homeopaat zal kijken naar de geschiedenis van het kind (vaak kan 1 situatie de aanleiding zijn) maar ook altijd vragen naar de zwangerschap en bevalling van de moeder (een klassiek homeopaat zal bijna altijd bij klachten vragen hoe de zwangerschap en geboorte is verlopen). Gemoedstoestanden van de moeder tijdens de zwangerschap en/of bevalling kunnen op het ongeboren kind worden overgebracht.

Samengesteld tezamen met bron: www.klassiek-homeopaat.info