Kinderziekten

Zijn kinderziekten nuttig of nutteloos?
Regulier gaat men er van uit dat ze beter niet kunnen optreden. Klassiek homeopaten denken hier over het algemeen heel anders over.  Als wij over kinderziekten praten denken wij aan: de bof, mazelen, rode hond, kinkhoest, waterpokken, de vijfde ziekte, de zesde ziekte, roodvonk e.d. Dat deze zich in de eerste levensjaren zo frequent voordoen (deden) komt o.a omdat ze zeer besmettelijk zijn. Heeft een kind eenmaal een kinderziekte doorgemaakt dan is zij/hij in principe daar voor de rest van zijn leven immuun voor.
Tegenwoordig zijn er allerlei "nieuwe" kinderziekten. Pseudo-kinkhoest, allerlei ‘'vlekjes'‘-ziekten, die proberen na te doen wat vroeger mazelen, rode hond of kinkhoest was. Op de e.a. manier blijven kinderziekten altijd bestaan. Elke infectieziekte laat iets achter in het immuunsysteem. Het wordt min of meer opgeslagen in onze data-base. De functie van kinderziekten zou gezien kunnen worden als een oefening voor het immuunsysteem. Kunnen wij deze oefening dan zo maar overslaan? Naar mijn overtuiging niet. In de klassieke homeopathie gaan wij er vanuit dat kinderziekten nuttig zijn, niet alleen om het immuunsysteem te oefenen en sterken, maar ook om het lichaam te schonen. Klassiek homeopaten zien kinderziekten als kortstondige uitlopers van kiemen van miasmatische ziekten. Het kind heeft kinderziekten nodig om een miasma af te werpen, zodat het zich beter kan ontwikkelen en zichzelf en het nageslacht niet extra belast. Doordat dit proces niet door iedereen begrepen wordt, wordt het eliminatieproces onderdrukt. Het wordt ons lichaam niet meer toegestaan ziek te worden.
Er is al jaren een opvallende toename van allergische klachten en auto-immuun ziekten. Eén van de veroorzakende factoren zou het niet meer doormaken van kinderziekten en de vroegtijdige vaccinatie kunnen zijn, bij diegene die daar gevoelig voor is. In de literatuur wordt opvallend vaak een link gelegd tussen het ontstaan van bepaalde kankersoorten en het nooit hebben ontwikkeld van kinderziekten.
Er is al jaren een tendens gaande dat wij niet meer ziek mogen worden. Zodra er een ziekte verschijnt passen wij onmiddellijk een vorm van onderdrukking toe door middel van paracetamol, antibiotica, vaccinatie en/of het immuunsysteem wordt platgelegd. Je zou je kunnen afvragen of het wel verstandig is om dat altijd te doen.
Moeten wij proberen een ziekte uit te roeien en is dat dan zinvol of is het verstandiger om te kijken naar de oorzaak van het ziek worden, de functie daarvan en naar een manier zoeken om het immuunsysteem weerbaarder te maken?
De toekomst zal het ons vertellen.

Samengesteld tezamen met bron: www.klassiek-homeopaat.info