Mentaal emotionele problemen

Er is een sterke toename te zien op het gebied van mentale en emotionele stress, die vaak samengaan met lichamelijke klachten.
Een klassiek homeopaat zal deze mensen als één geheel zien en niet alleen kijken naar de opspelende maag, de hoge bloeddruk of de migraineaanvallen. Hij zal proberen te ontdekken waar, wanneer, hoe en waarom het precies is misgegaan bij deze persoon. Niet iedereen reageert op dezelfde manier in stressvolle situaties. Sommige mensen kunnen er goed mee omgaan, zij zullen in evenwicht blijven. Helaas is het percentage mensen dat in evenwicht blijft, bij het verwerken van langdurige stress, klein. We zien toch vaak dat er op korte of langere termijn klachten gaan ontstaan. Mensen worden niet meer uitgerust wakker, zijn niet fit, worden agressief, labiel of depressief. Soms zijn er vage klachten; er wordt dan gezegd "Ik zit niet lekker in mijn vel".

Juist in de homeopathie kijken we naar de reden dat men ziek wordt door stress. Dit is voor iedereen verschillend. Niet ieder mens wordt ziek als hij oneerlijk of onrechtvaardig wordt behandeld, of als hij onder hoge werkdruk moet werken. Iedereen reageert ook op zijn eigen wijze. De één gaat liters koffie drinken, veel roken en/of drinken om zich lekkerder te voelen en neemt dan ‘s avonds een paar borrels of een slaappil om te kunnen slapen. Een ander kan niets meer door zijn keel krijgen en valt kilo's af of er wordt juist veel gegeten, soms worden fobieën of hyperventilatie ontwikkeld. Sommige mensen gaan daadwerkelijke lichamelijke klachten ontwikkelen.

Als klassiek homeopaat ga je niet alleen na waardoor iemand ziek is geworden, maar kijk je ook naar de individuele reacties en probeer je soms aanknopingspunten te vinden in het verleden van deze zieke mens. Op een gegeven ogenblik kan iemand in zijn leven totaal blokkeren, en blijft in hetzelfde kringetje ronddraaien. Samen met hem/haar gaan we de vicieuze cirkel waarin hij/zij zich bevindt  doorbreken en proberen de rode draad te vinden in iemands leven. Het voorgeschreven homeopathische middel brengt een genezingsproces op gang waaronder ook een belangrijk bewustwordingsproces.

Ook bij kinderen zien we het probleem terug van - uit evenwicht zijn -. Bijvoorbeeld na het overlijden van iemand, door een verhuizing, door gezinssituaties of scheidingen en soms ook door gebeurtenissen uit het verleden, waaruit zij zich niet (meer) kunnen losmaken. Ook dan kan er met klassieke homeopathie veel bereikt worden.

Wat is de tijd die u moet uittrekken tot volledig herstel? Dat is van veel verschillende factoren afhankelijk. Als u naar een homeopaat gaat met het idee, ik krijg een pilletje en ik ben weer in orde moet ik u teleurstellen. Vaak zijn er jaren overheen gegaan voordat u in het proces terecht kwam waarin u zich nu bevindt. Dus daar is veel aan voorafgegaan.
Dit kan niet binnen een paar uur en met één pilletje weer in orde gemaakt worden.
Het genezingstempo is afhankelijk van de diepte van de mentale pathologie, dus van de fase waarin u verkeert, het hestel vermogen van uzelf en het inzicht van de klassiek homeopaat. Mensen met diepe emotionele trauma's hebben vaak hun negatieve ervaringen gedurende hun hele leven gestapeld en/of weggestopt. Met de homeopaat en homeopathie worden deze schil na schil, als het ware, weer afgepeld.

Niet iedereen zal op een eerste of tweede consult open en vrij vertellen wat hem/haar zoal bezighoudt. Soms is de patiënt zich ergens niet van bewust en wordt het tijdens de behandeling steeds meer duidelijk.  Vertrouwen moet veelal groeien. Naar mate een homeopathische behandeling vordert krijgt de homeopaat meer inzicht in de patiënt met zijn/haar klachten en de daarbij behorende homeopathische middelen. Ook de patiënt raakt op een andere manier betrokken bij zichzelf en zal op een zeker moment in staat zijn zichzelf te bevrijden waarvan hij/zij niet meer los kon komen.

Samengesteld tezamen met bron: www.klassiek-homeopaat.info