CARA

De laatste jaren zien we een duidelijke toename in klachten van de ademhalingsorganen.
Waardoor zou dit kunnen komen? Luchtvervuiling, voedselgewoonten, vaccinaties, iets wordt eerder CARA genoemd?

CARA staat voor C hronische A specifieke R espiratoire A andoening.

Homeopathisch kijken we anders naar Caraklachten dan binnen de reguliere geneeskunde. Klassiek homeopaten weten dat alles dat als chronisch wordt geduid een voorloper heeft en daar gaan we naar op zoek. Chronische ziektes ontstaan homeopathisch gezien o.a. door
· een infectie, (bacteriën, virussen)
· onderdrukking (vooral de huid)
· ontkenning (van gevoelens en emoties) en andere omstandigheden
Daar komt bij dat klassiek homeopaten meestal naar het miasma, dat de persoon bij zich draagt, kijkt. Miasma’s zijn, als we het eenvoudig uitleggen een soort verzameling van overerfde energetische blauwdrukken. Bij alle schijnbare oorzaken van Cara zal een homeopaat zich altijd het waarom afvragen, niet iedereen wordt immers chronisch ziek na het doormaken van bijvoorbeeld een acute ziekte.

Caraklachten kunnen goed klassiek homeopathisch behandeld worden. Astma leent zich niet voor zelfmedicatie. Er volgt altijd een constitutionele behandeling.
De constitutie van een mens is een aangeboren en verworven psychische en lichamelijke gesteldheid, die we herkennen aan de lichaamsbouw, de psychische en mentale grondstemming en de wijze van reageren op innerlijke en uiterlijke druk.

Samengesteld tezamen met bron: www.klassiek-homeopaat.info